Skip to main content

Historisch overzicht

Voor WOI werd er op zolder van herberg “Au Casino” (nu Baljuwstraat 30) af en toe toneel gespeeld. Het waren door liefhebbers samen gestelde kluchten.

Vanaf 1922 tot februari 1928 werd door “De Vlaamsche Vrienden” regelmatig toneel gespeeld op de ruime verdieping van herberg “In de Reiziger” bij Arthur Bafcop (nu Reningelstplein 1). De eerste promotoren van de toneelvereniging waren Jules Carron (vader van Maurice en grootvader van Andrea Caron) en Emeric Thevelin (slager-herbergier in herberg “De Rozendaal”). Alberic Colpaert was voorzitter, Emeric Thevelin was ondervoorzitter en René Fagoo was bestuurder (schrijver of secretaris).In 1926 volgde Robert Deconinck Alberic Colpaert op als voorzitter.

Eind 1928 volgde Jozef Six Emeric Thevelin op als ondervoorzitter en Emiric Thevelin volgde Robert Deconinck op als voorzitter. André Houwen volgde René Fagoo op als bestuurder (secreataris). Vanaf 1928 tot 1940 speelden “De Vlaamsche Vrienden” toneel in de zaal van “Het oud gemeentehuis” (nu Baljuwstraat 11, ”De Valke”). In de zaal was er een boltra die tijdens de opvoeringen met planken werd toegelegd.

In1934 volgde Jozef Decanter André Houwen op als schrijver (secretaris).

Vanaf 1935 was er elektriciteit in Reningelst en kon er worden gespeeld zonder petroliumlantaarns op scène.

In 1936 volgde Jozef Six Emeric Thevelin op als voorzitter en Arthuur Bafcop werd ondervoorzitter.

Vanaf 1940 werd er toneel gespeeld in de “Patronaatzaal” in de Pastoorstraat. Later veranderde de naam in “Patronagezaal". Vanaf 1947 werd de naam van de toneelgroep gewijzigd in “Vlaamse Vrienden”. Er werd gespeeld tot 1962.

In 1976 werd de patronagezaal omgedoopt tot “Cultureel Centrum”.
In december 1976 werd er weer een toneelgroep opgericht: “tejater tienevijf”. Ook Eddy Huys werkte hieraan mee. In 1978 (na 3 voorstellingen) hield de groep op met bestaan.

Eddy Huys die ook al meegespeeld had in Poperingse toneelgezelschapschappen kreeg echt de toneelmicrobe te pakken en hij richtte in 1979 binnen Jeugdgroep Wigwam een toneelgroep op. Eddy nam de functie van voorzitter op zich, met aan zijn zijde Bert Lemahieu die het secretariaatswerk voor zijn rekeneing nam. Er werd 3 jaar onder “Jeugdgroep Wigwam” gespeeld. In ’'79 en '80 nam Eddy de regie op zich. In 1981 werd Pierre Vandermarliere als eerste gastregisseur in huis gehaald.

In 1982 werd onze vereniging omgedoopt tot “De Vlaamsche Vrienden” de oude naam uit 1922. In 1983 sloten we ons aan bij het A.W.T. (Algemeen West-Vlaams Toneelverbond) dat een afdeling was van het N.V.K.T. (Nationaal Vlaams Kristelijk! Toneelverbond).

Op 15 augustus 1985 werd tijdens het eeuwfeest van de Lindegoedkapel, voor het eerst een wagenspel opgevoerd dat door Wim Chielens geschreven werd: “Verkiezing voe de paochiekomitiet”.

In ’86 startten we met genummerde kaarten. Tijdens de kermis van ’87 werd opnieuw een wagenspel opgevoerd. “De kermesse, fini, basta, gedaan” (weer geschreven door Wim).

In 1988, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vrijdagmarkt in Poperinge, werd bij de O.L.V. kerk “De Beeldenstorm” geëvoceerd”, tijdens de kermis werd weer een wagenspel gespeeld: “We doe nie mè an poletiek”.

In 1990 brachten we “Zullen we Tjechov spelen?”, van auteur  en acteur, Wim Chielens.

Tot 2005 speelden we toneel in het Cultureel Centrum in de Pastoorstraat. Vanaf 2006 brengen we theater in OC Rookop.

In augustus 2009 werd door stad Poperinge het wandeltheater "De koetsier van Reningelst" georganiseerd. Naast alle andere Poperingse toneelgezelschappen waren "De Vlaamsche Vrienden" uiteraard ook van de partij. Op de hoeve van Jos Six brachten de plaatselijke spelers een wagenspel.

In 2011 brachten we "Ghetto" in een regie van Frank Verdru, een coproductie met "In Deugd en Vreugd" Vlamertinge en de kunstacademie Poperinge afdeling Woord. Met deze productie behaalden we een "Gouden Meeuw" op het "Gouden Meeuw Theaterfestival".

In 2015 speelden "Racing Sladek" in een regie van Chris Debruyne. Ook nu behaalden we een "Gouden Meeuw" op het "Gouden Meeuw Theaterfestival".

In 2017 brachten we "Minor Swing" geschreven en geregisseerd door Wim Chielens. Dit theaterstuk kon op heel wat bijval rekenen.

In oktober 2017 vierden "De Vlaamsche Vrienden" hun 35-jarig bestaan, nog altijd met Eddy Huys als voorzitter en Bert Lemahieu als secretaris.
In al die jaren werden heel wat verschillende genres uitgeprobeerd. Eddy Huys  nam de regie van heel wat stukken op zich. Ook werden tal van gastregisseurs aangetrokken.